sitemap: LogischeRuimte.nl | het boek | de missie

Uit de theoriën van Vitruvius, Camilo Sitte, Kevin Lynch, James Gibson en Donald Norman kom ik tot mijn missie.

Het Raphaëlplein in Amsterdam-Zuid is logisch en eenduidig vormgegeven.

Theoriën

Aan de hand van de theoriën van Vitruvius, Camilo Sitte, Kevin Lynch, Gorden Cullen, James Gibson en Donald Norman is een missie opgesteld die naar volgens de auteur leidend hoort te zijn bij stedebouwkundige vormgeving.

Missie

De ontwerptheorieën leiden tot de volgende missie:

Om een gebruiksvriendelijke (openbare) ruimte te krijgen met een eenduidig gebruik moet een logische ruimte worden gecreëerd die aansluit bij de verwachtingen van de bewegende gebruiker en waar de stedebouwkundige vormgeving ondergeschikt aan is. Bij de eenduidigheid mag de (unieke) identiteit niet uit het oog verloren worden.
Bron: Logische Ruimte, augustus 2011.

Herkomst en toepassing

In het eerst deel van het boek Logische Ruimte worden de theoriën die ten grondslag liggen aan deze missie kernachtig beschreven. Zo wordt stapsgewijs beschreven hoe de auteur tot deze missie is gekomen.

Vervolgens wordt in het tweede deel de missie toegepast op de hedendaagse stedebouw. Aan de hand van voorbeelden wordt aangegeven hoe in lijn met deze missie een stedebouwkundig ontwerp kan worden gemaakt, zodat een logische ruimte ontstaat.