sitemap: LogischeRuimte.nl | het boek | inhoud

Logische Ruimte, eenduidige en authentieke stedebouw.

Logische Ruimte, eenduidige en authentieke stedebouw.

Inhoudsopgave

Logische Ruimte is opgebouwd uit twee delen en tien hoofdstukken.

Voorwoord en inleiding

Het voorwoord is geschreven door Shyam Khandekar. In de inleiding wordt uitgelegd waarom de auteur dit boek heeft geschreven en waarom hij steevast spreekt van stedebouw en niet van stedenbouw.

Deel I: Logische vormgeving

In het eerste deel van het boek wordt de lezer in hoofdstukken 2, 3 en 4 meegenomen in de historische theorieën uit de stedebouw en industrieële vormgeving. Deze leiden tot een missie. Tot slot wordt aangegeven waarom bij deze eenduidige missie authentiek zo belangrijk is. Deel I is daarmee een theoretisch kader.

Deel II: Logische stedebouw

Na het theoretische deel I, vormt deel II een praktisch handboek. In hoofdstukken 5 t/m 10 wordt de lezer aan de hand van gebiedskenmerken, zichtlijnen en landmarks, de verkeersstructuur, de openbare ruimte en de bebouwing wordt uitgelegd hoe het stedebouwkundige gereedschap gebruikt moet worden om de missie te verwezenlijken.